PL / EN

Armeo – neurorehabilitacja kończyn górnych

Armeo – neurorehabilitacja kończyn górnych

W czwartkowym wydaniu gazety „Nasz Dziennik” ukazał się artykuł dotyczący neurorehabilitacji kończyn górnych z wykorzystaniem urządzenia Armeo. Specjalistą udzielającym odpowiedzi na pytania Pani redaktor był Prezes Rehamed-Center dr Wojciech Rusek.


Armeo jest urządzeniem skonstruowanym w celu poprawy funkcji kończyny górnej. Terapia tym urządzeniem została stworzona z myślą o osobach ze schorzeniami neurologicznymi, które są następstwem np. udaru lub urazów centralnego bądź ośrodkowego układu nerwowego. Przeprowadzone badania naukowe dowodzą, że czynnikiem wspierającym powrót do pełnej sprawności jest neuroplastyczność mózgu, tj. zdolność odtwarzania połączeń nerwowych za pomocą intensywnych, wielokrotnie powtarzanych ćwiczeń, ukierunkowanych na cel. Dzięki nim mózg może zostać tak przeorganizowany, aby stopniowo powracała funkcjonalność uszkodzonych partii ciała. Jak wskazują próby kliniczne, rehabilitacja jest dużo bardziej efektywna wówczas, gdy pacjent sam zapoczątkowuje ruch w ćwiczeniu i pozostaje zmotywowany przez cały czas trwania terapii. Właśnie dlatego koncepcja Armeo zapewnia większą efektywność leczenia – inicjowane przez pacjenta ruchy, ukierunkowane na cel, są ćwiczeniami funkcjonalnymi i zawsze prowadzone są w intensywny sposób.

Rehabilitacja kończyny górnej
Armeo jest urządzeniem stworzonym w celu poprawy funkcji kończyny górnej. – Konstrukcja urządzenia oraz oprogramowanie pozwala ćwiczyć ruchy, których pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać lub ma z daną funkcją duże problemy – mówi doktor nauk o kulturze fizycznej Wojciech Rusek, fizjoterapeuta z Centrum Rehabilitacji  Rehamed-Center Sp. z o.o. w Tajęcinie koło Rzeszowa. Urządzenie przeznaczone jest dla osób, które doznały udaru, urazu czaszkowo-mózgowego, urazu rdzenia kręgowego lub urazu ortopedycznego oraz dla innych pacjentów cierpiących na schorzenia skutkujące zaburzeniami funkcji kończyny górnej. Szeroki wachlarz konfiguracji daje możliwość stosowania omawianego urządzenia zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

To tylko fragment artykułu. Cały tekst znajduje się na stronie http://wp.naszdziennik.pl/2017-05-18/270007,neurorehabilitacja-konczyn-gornych.html

Armeo – neurorehabilitacja kończyn górnych
Armeo – neurorehabilitacja kończyn górnych

Jak możemy Ci pomóc?

W jaki sposób mamy się z Tobą skontaktować?

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), przez Rehamed-Center Sp. z o.o.