dr Justyna Leszczak

dr Justyna Leszczak

Fizjoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu, nauczyciel wychowania fizycznego
o specjalności gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Asystent w Katedrze Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów: Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej, Diagnostyka i terapia wad postawy, Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, Masaż leczniczy.

Systematycznie poszerza wiedzę uczestnicząc w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych.

Współautorka publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.

Zajmuje się terapią pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami postawy oraz usprawnianiem pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.


Historia zawodowa:

 • Gabinet Rehabilitacji medycznej TERAPEUTA w Rzeszowie
 • Gabinet Rehabilitacyjny SANARE w Strzyżowie
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
 • Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: Oddział Rehabilitacji

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu
 • PNF podstawowy
 • Diagnostyka Obrazowa Narządu Ruchu
 • Kinetic Control kończyn dolnych
 • Kinesiology Taping podstawowy
 • Fizjoterapia u dzieci ryzyka
 • Diagnostyka funkcjonalna dla potrzeb fizjoterapii
 • Zastosowanie wzorców globalnych w planowaniu i terapii osób ze schorzeniami narządu ruchu
 • Problemy diagnostyczne i patopsychologiczne w zespole Aspergera
 • Jakość życia osób u biegaczek wyczynowych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
 • Aktualne metody leczenia osób z rakiem sutka. Rehabilitacja
 • Occupational Therapy. Curriculum development
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Stanie-Balans-Chód wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w rehabilitacji