Krystian Mnich

Krystian Mnich

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.