Mariola Tomasik

Mariola Tomasik

Opiekun medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.