mgr Dorota Wilkoszewska

mgr Dorota Wilkoszewska

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci oraz dorosłych (m in. NDT Bobath, neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci).

Zajmuje się usprawnianiem dzieci (wczesną interwencją w  zaburzeniach wieku rozwojowego, korekcją wad postawy, usprawnianiem  dzieci z zaburzeniami neurologicznymi) oraz rehabilitacją  dorosłych  z zaburzeniami neurologicznymi.

"Uśmiech małego pacjenta i pomoc w pierwszych etapach jego życia wskazuje cel i motywuje mnie do dalszej pracy."


Historia zawodowa:

  • Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie: Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, usługi specjalistyczne – terapia dzieci z autyzmem.

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • PNF w Pediatrii
  • NDT Bobath poziom podstawowy
  • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt i dzieci starszych
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom 1
  • Stosowana analiza zachowania – kurs III stopniowy terapii behawioralnej
  • Warsztaty z masażu Shantala
  • Koncepcja PNF poziom podstawowy
  • Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu