mgr Grzegorz Kloc

mgr Grzegorz Kloc

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci oraz dorosłych.

Zajmuje się terapią pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu, wadami postawy oraz usprawnianiem pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.


Historia zawodowa:

 • Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie – gabinet fizjoterapii w Krasnem,
 • Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.

Kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Kurs rozwijający PNF
 • Kurs podstawowy PNF
 • Kurs Spastyczność
 • Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym
 • Taping w rehabilitacji i sporcie
 • Kinezjotaping w sporcie oraz medycynie stopień II
 • Kinezjotaping w sporcie oraz medycynie stopień I
 • Terapia Mięśniowo-Powięziowych Punktów Spustowych TRIGGER POINTS z funkcjonalną diagnostyką narządu ruchu
 • Terapia manualna kręgosłupa
 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Warsztaty panelowe nauk medycznych