Mieszko Midur

Mieszko Midur

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.