mgr Natalia Mołdoch

mgr Natalia Mołdoch

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.