mgr Patryk Karkusiewicz

mgr Patryk Karkusiewicz

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.