NFZ

Na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rehamed-Center świadczymy usługi z zakresu:

  • Poradnii Rehabilitacyjnej
  • Rehabilitacji Dziennej
  • Rehabilitacji Ambulatoryjnej
  • Rehabilitacji Środowiskowej

Aby skorzystać z rehabilitacji w Ośrodku Dziennym należy posiadać skierowanie:

  • Od lekarza rodzinnego do Poradni Rehabilitacyjnej – wówczas lekarz specjalista w Naszym Ośrodku na podstawie badania kieruje pacjenta na Rehabilitację Dzienną

lub

  • Skierowanie od lekarza specjalisty na Rehabilitację Dzienną

W obu przypadkach przed rozpoczęciem rehabilitacji odbywa się kwalifikacja na Oddział Dzienny, w czasie której lekarz rehabilitacji pracujący w Centrum ustala rodzaj i ilość zabiegów uwzględniając aktualne możliwości i potrzeby funkcjonalne pacjenta.

 Zabiegi w ramach Rehabilitacji Ambulatoryjnej i Rehabilitacji Środowiskowej realizowane są na podstawie skierownia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.