Nasi Specjaliści

Fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu fizjoterapii.

Przez 18 lat był Adiunktem...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Wykładowca na kursach specjalistycznych dla fizjoterapeutów z zakresu...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi oraz prowadzeniem...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. 

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.
Uczestniczka kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci oraz...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych (m.in. NDT Bobath,...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Systematycznie poszerza wiedzę uczestnicząc w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych.

Współautor publikacji...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Asystent w Katedrze Kinezyterapii w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale...

Fizjoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu, nauczyciel wychowania fizycznego
o specjalności gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Asystent w Katedrze Rehabilitacji...

Fizjoterapeuta, absolwent policealnego Zawodowego Studium Medycznego w Rzeszowie.

Zajmuje się masażem leczniczym, relaksacyjnym i drenażem...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Rejestratorka medyczna, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

W swojej pracy bardzo ceni sobie współpracę z...

Rejestratorka medyczna, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Lubi pracę z ludźmi i dla ludzi.  Zawsze...

Rejestratorka medyczna, absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

Do zespołu Rehamed-Center dołączyła...

Dyrektor medyczny, Magister zarządzania w ochronie zdrowia, ratownik medyczny.

 

Historia zawodowa:

Szpital Wojewódzki Nr 2...

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarn

Ratownik medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

Opiekun medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.

Opiekun medyczny.

Sprawuje opiekę nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej.