Nasi Specjaliści

Fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu fizjoterapii.

Adiunkt oraz  Kierownik Pracowni Antropometrycznej...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Wykładowca na kursach specjalistycznych dla fizjoterapeutów z zakresu...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych (m.in. NDT Bobath,...

Fizjoterapeuta, absolwent policealnego Zawodowego Studium Medycznego w Rzeszowie.

Zajmuje się masażem leczniczym, relaksacyjnym i drenażem...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci...