Nasi Specjaliści

Fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista z zakresu fizjoterapii.

Adiunkt oraz  Kierownik Pracowni Antropometrycznej...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Wykładowca na kursach specjalistycznych dla fizjoterapeutów z zakresu...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Zajmuje się terapią pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi oraz prowadzeniem...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia. 

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.
Uczestniczka kursów i szkoleń w zakresie fizjoterapii dzieci oraz...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych (m.in. NDT Bobath,...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Systematycznie poszerza wiedzę uczestnicząc w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych.

Współautor publikacji...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Asystent w Katedrze Kinezyterapii w Instytucie Fizjoterapii na Wydziale...

Fizjoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu, nauczyciel wychowania fizycznego
o specjalności gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Asystent w Katedrze Rehabilitacji...

Fizjoterapeuta, absolwent policealnego Zawodowego Studium Medycznego w Rzeszowie.

Zajmuje się masażem leczniczym, relaksacyjnym i drenażem...

Fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestniczka szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...

Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Uczestnik szkoleń i kursów podyplomowych oraz warsztatów z...