Polityka Jakości

Polityka Jakości REHAMED-CENTER Sp. z o. o.

Możliwie szybkie rozpoczęcie terapii, precyzyjna diagnostyka, skuteczne leczenie wspierane przez odpowiednie metody rehabilitacji oraz najnowocześniejsze urządzenia rehabilitacyjne to idea naszej działalności.

Polityka Jakości realizowana jest poprzez:

 • Wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 • Udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności prowadzenia specjalistycznej opieki
  zdrowotnej w zakresie opieki całodobowej dla pacjentów
 • Świadczenia usług z zakresu profilaktyki i opieki zdrowotnej
 • Świadczenia usług z zakresu rehabilitacji i rekonwalescencji
 • Zapewnienia pacjentom w pełni fachowej, kompleksowej opieki i obsługi świadczonej przez
  personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
 • Stosowania sprawdzonych metod leczenia i opieki w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt
  leczniczo-rehabilitacyjny
 • Analizę i realizację potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych pacjentów
 • Kształtowanie świadomości personelu poprzez system szkoleń i profesjonalny dobór kadr
 • Zapewnienia infrastruktury według najlepszych standardów europejskich
 • Stworzenia klimatu współpracy zespołowej, wprowadzenia indywidualnej odpowiedzialności
  każdego pracownika za jakość świadczonej pracy.