Polityka Jakości

Polityka Jakości REHAMED-CENTER Sp. z o. o. wynika bezpośrednio z realizacji
Misji Centrum Rehabilitacji, która brzmi:

TAK SZYBKO JAK TO MOŻLIWE, KROK PO KROKU DO WYZNACZONEGO CELU

Możliwie szybkie rozpoczęcie terapii, precyzyjna diagnostyka, skuteczne leczenie wspierane przez odpowiednie metody rehabilitacji oraz najnowocześniejsze urządzenia rehabilitacyjne to idea naszej działalności.

W celu osiągnięcia pełnej realizacji przyjętej Misji planujemy i wprowadzamy usługi rehabilitacyjne
w zakresie obsługi pacjentów z opieką lekarską, fizjoterapeutyczną oraz całodobową pielęgniarską. Niezbędnym warunkiem trwałego powodzenia naszej działalności jest zadowolenie pacjenta.

Pełna realizacja polityki jakości wymaga od Nas:

 • Wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 • Udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności prowadzenia specjalistycznej opieki
  zdrowotnej w zakresie opieki całodobowej dla pacjentów
 • Świadczenia usług z zakresu profilaktyki i opieki zdrowotnej
 • Świadczenia usług z zakresu rehabilitacji i rekonwalescencji
 • Zapewnienia pacjentom w pełni fachowej, kompleksowej opieki i obsługi świadczonej przez
  personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
 • Stosowania sprawdzonych metod leczenia i opieki w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt
  leczniczo-rehabilitacyjny
 • Analizę i realizację potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych pacjentów
 • Kształtowanie świadomości personelu poprzez system szkoleń i profesjonalny dobór kadr
 • Zapewnienia infrastruktury według najlepszych standardów europejskich
 • Stworzenia klimatu współpracy zespołowej, wprowadzenia indywidualnej odpowiedzialności
  każdego pracownika za jakość świadczonej pracy.

Niniejsza Polityka Jakości znana jest pracownikom oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym. Za jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

W imieniu Zarządu i pracowników zobowiązuję się do realizowania Polityki Jakości mającej na celu utrzymanie wysokiego standardu oferowanych usług.

Deklaruję zapewnienie niezbędnych środków dla wypełnienia przyjętych zobowiązań. Jakość naszej działalności usługowej określają życzenia naszych klientów, przepisy prawne oraz obowiązujące normy. Znając potrzeby Pacjentów i możliwości Centrum Rehabilitacji oświadczam, że dołożę wszelkich starań, aby wraz z pracownikami wypełnić je jak najlepiej.