Armeo

Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center oferuje rehabilitację kończyny górnej z wykorzystaniem ARMEO. Jest to najnowocześniejsze urządzenie do rehabilitacji dzieci i dorosłych z ograniczoną lub utraconą funkcją kończyny górnej.

Armeo stworzone zostało dla osób, które doznały udaru, urazu czaszkowo-mózgowego, urazu rdzenia kręgowego lub urazu ortopedycznego oraz innych pacjentów cierpiących na schorzenia skutkujące zaburzeniami funkcji kończyny górnej. Liczne badania wykazują, iż u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, dzięki intensywnym i powtarzalnym ruchom celowym, plastyczność mózgu przyczynia się do powstawania nowych połączeń między neuronami w mózgu. Trening z wykorzystaniem Armeo pomaga w pobudzeniu plastyczności mózgu, co z kolei pozwala na przywrócenie ruchu i funkcjonalności kończyny górnej. Dzięki Armeo nawet pacjenci z dużymi dysfunkcjami kończyny górnej mogą ćwiczyć samodzielnie, dzięki czemu wykorzystują oni w pełni swój potencjał.

Armeo opracowano na podstawie badań prowadzonych pod kierunkiem prof D. Reinkensmeyer na University of California, Irvine (Stany Zjednoczone) i w Rehabilitation Institute of Chicago (Stany Zjednoczone).

Armeo

Zaletami terapii z wykorzystaniem Armeo są m.in.:

  • funkcjonalne i samodzielne inicjowane ruchu przez pacjenta, dzięki stabilizacji stawów i odciążeniu kończyny,
  • przyspieszenie powrotu funkcji kończyny górnej,
  • koordynowanie ruchu nadgarstka i ramienia,
  • modyfikowanie poziomu trudności ćwiczeń do możliwości pacjenta.

Armeo umożliwia:

  • niezależną terapię kończyny górnej i ręki dla pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami funkcji,
  • indywidualne konfigurowanie przestrzeni roboczej,
  • precyzyjne, dostosowane do możliwości pacjenta odciążenie,
  • zastosowanie informacji zwrotnej (biofeedbacku) jako elementu wspomagającego terapię,
  • obiektywną ocenę oraz dokumentowanie postępów pacjenta.

System Armeo posiada zaawansowany mechanizm sprężynowy podpierający rehabilitowaną kończynę górną, co daje możliwość wykonywania wielu ćwiczeń ukierunkowanych na ściskanie i chwytanie z modyfikowaniem poziomu trudności. Egzoszkielet obejmuje całą kończynę górną i równoważy ciężar ramienia pacjenta, zwiększając tym samym możliwość wykorzystania potencjału ruchowego pacjenta. Armeo oferuje obszerną ilość ćwiczeń ruchowych odzwierciedlających sytuacje z życia codziennego, które zarazem motywują pacjenta i poprawiają sprawność kończyny górnej. Dzięki wykrywaniu nawet śladowej ilości ruchu, indywidualizacji parametrów terapii dla każdego pacjenta oraz stopniowaniu trudności terapii uzyskuje się wzmocnienie siły mięśniowej, zwiększenie ruchomości kończyny górnej oraz poprawę koordynacji ruchów.

Oprogramowanie umożliwia rejestrowanie wyników osiąganych przez pacjenta oraz automatyczne generowanie raportów.

 

Cena terapii na Armeo obejmuje:
przygotowanie pacjenta do terapii, trening od 25 do 30 min., odpięcie pacjenta z urządzenia.