Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Diagnostyka fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez fizjoterapeutę, określa możliwości i poziom sprawności pacjenta.  Pierwszym ważnym etapem podczas diagnostyki jest wywiad z pacjentem oraz analiza dostarczonej dokumentacji medycznej. Kolejnym krok to dobór i przeprowadzenie odpowiednich testów ortopedycznych lub neurologicznych, pozwalających ocenić odpowiednie struktury i funkcje. W czasie diagnostyki fizjoterapeutycznej fizjoterapeuta obserwuje pacjenta – jego chód, sposób w jaki wykonuje codzienne czynności, ruch w czasie którego pojawia się problem.  Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki fizjoterapeutycznej, fizjoterapeuta przygotowuje program rehabilitacji, zgodny z możliwościami pacjenta i uwzględniający cele które chce on osiągnąć.  Prawidłowa diagnostyka fizjoterapeutyczna jest więc fundamentem bezpiecznej i skutecznej rehabilitacji.

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Diagnostyka ortopedyczna

Ocena strukturalna

 • postawy ciała
 • badanie ruchomości stawów kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa
 • badanie napięcia i siły mięśni
 • badanie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu
 • testy strukturalne w dysfunkcjach narządu ruchu

Ocena funkcjonalna

 • możliwości motorycznych pacjenta
 • kompensacji w obrębie narządu ruchu
 • deficytów ruchowych na poziomie funkcji
 • chodu
 • testy funkcjonalne pacjenta

Ocena uczestnictwa pacjenta w życiu codziennym

 • rodzaj pracy zawodowej
 • aktywność fizyczna pacjenta
 • hobby

Diagnostyka neurologiczna

Poziom struktury

 • odruchy
 • czucie powierzchniowe i głębokie
 • siła mięśniowa
 • napięcie mięśniowe
 • zakresy ruchów w stawach
 • koordynacja

Poziom funkcjonalny

 • przemieszczanie się
 • przyjmowanie stabilnych pozycji
 • transfery
 • chód
 • jazda na wózku i jego obsługa

Ocena uczestnictwa pacjenta w życiu codziennym

 • rodzaj pracy zawodowej
 • aktywność fizyczna pacjenta
 • hobby

Diagnostyka dzieci i młodzieży z wadami postawy

Badanie i ocena: 

 • Osi kręgosłupa i kończyn
 • Odchylenia szczytu skrzywienia kręgosłupa od linii pionu
 • Łopatek (asymetria)
 • Barków (asymetria)
 • Miednicy (skośna, skręcona, zrotowana)
 • Stawów kolanowych (koślawość, szpotawość)
 • Stóp i stawów skokowych (stopa płaska, wydrążona, koślawość, szpotawość)
 • Chodu
 • Zakresów ruchu w stawach (kręgosłup i stawy obwodowe)
 • Napięcia mięśni

 

Dzieci wieku rozwojowego (od 1 do 18 miesiąca życia)

Badanie i ocena:

 • motoryki spontanicznej, w tym tzw. „kamieni milowych” prawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • reaktywności posturalnej czyli odruchowych zachowań dziecka na zmianę ułożenia jego ciała w przestrzeni
 • odruchów prymitywnych
 • reakcji nastawczych i równoważnych
 • wyrównań posturalnych