Lokomat

Lokomat – rehabilitacja

Centrum Rehabilitacji Rehamed-Center wyposażone jest w LOKOMAT, czyli unikatowe urządzenie pozwalające na trening chodu osobom dorosłym i dzieciom, których możliwości w zakresie poruszania się nie występują lub są zaburzone.

Lokomat, zapewniając prawidłowe cykle chodu (czas przenoszenia kończyny, długość kroku, prędkość chodu), zapobiega rozwojowi kompensacji i umożliwia wprowadzenie prawidłowego chodu. Jego skuteczność w reedukacji chodu pacjentów po udarze mózgu, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, MPD, SM została potwierdzona licznymi badaniami.

Lokomat opracowano we współpracy z Paraplegic Center w Balgrist University Hospital w Zurychu (Szwajcaria). Dzięki współdziałaniu lekarzy, fizjoterapeutów, pacjentów i naukowców, którzy stworzyli Lokomat, jest on najbardziej zaawansowanym urządzeniem do reedukacji chodu.

Lokomat

Zaletami wczesnego rozpoczęcia treningu chodu na Lokomacie są m.in.:

 • minimalizacja niekorzystnych efektów przedłużonego unieruchomienia,
 • przyspieszenie powrotu funkcji,
 • obniżenie patologicznego napięcia mięśniowego,
 • normalizacja reakcji krążeniowych, poprawa trofiki i krążenia obwodowego,
 • przywracanie prawidłowych wzorców ruchu i postawy.

Lokomat umożliwia:

 • nadzorowanie poprawności wzorca chodu,
 • precyzyjne, dynamiczne odciążenie masy ciała,
 • reedukację chodu z wykorzystaniem bieżni z możliwością regulacji szybkości,
 • indywidualny dobór zakresów ruchu w poszczególnych stawach kończyn dolnych (staw biodrowy i kolanowy),
 • regulację odciążenia,
 • regulację obciążenia stronnego,
 • zastosowanie informacji zwrotnej (biofeedbacku) jako elementu wspomagającego terapię.

W czasie terapii na Lokomacie pacjent zakładany ma egzoszkielet, który pozwala mu na chód po bieżni w warunkach odciążenia. Główne elementy Lokomatu to: bieżnia, system odciążenia, orteza oraz oprogramowanie sterujące i analizujące dzięki którym możliwe jest dowolne ustawienie parametrów chodu – prędkość, długość kroku, zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych.

Dynamiczne odciążenie jakie stwarza indywidualnie dopasowana w czasie pierwszej sesji orteza pozwala na wczesne podjęcie nauki chodu bez potrzeby uzyskania dostatecznej siły mięśniowej.

Cena terapii na Lokomacie obejmuje:
przygotowanie pacjenta i urządzenia do terapii, trening od 25 do 45 minut (w zależności od możliwości pacjenta) oraz odpięcie pacjenta z urządzenia.

Kliknij i zobacz rehabilitację z użyciem Lokomatu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem pomocy.