Rehamed-Center w Lozannie

Rehamed-Center w Lozannie

W ramach działalności badawczo-rozwojowej Rehamed-Center, w dniach 25-28 października, Prezes dr Wojciech Rusek wziął udział w europejskim kongresie
w Szwajcarii w Lozannie:

4th European Congress of NeuroRehabilitation 2017

Podczas kongresu wygłosił prezentację na temat wykorzystania urządzenia Armeo w neurorehabilitacji pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego pt.:

Effects of mechanical-assisted training in patients with upper limb paresis
after injury  of central nervous system – preliminary report”