Rehamed-Center w Niemczech

Rehamed-Center w Niemczech

Po raz kolejny Prezes Rehamed-Center dr Wojciech Rusek wziął udział w międzynarodowym Sympozjum Fizjoterapii, zorganizowanym w dniu 7 września w Winsen. Spotkał się tam z lekarzami różnych dyscyplin, profesorami uniwersyteckimi i fizjoterapeutami z Niemiec i Słowacji. Tematem głównym Sympozjum były „Aktualne koncepcje leczenia neurologicznego i ortopedycznego”.

Internationales Physiotherapie-Symposium 2018

Podczas kongresu wygłosił prezentację na temat stosowania gipsowania w celu odbudowy prawidłowych zakresów ruchu kończyn dolnych u pacjenta po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego pt.:

Gipsowanie jako metoda odbudowy prawidłowych zakresów ruchu kończyn dolnych
u pacjenta po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego – opis przypadku