RODO
PL / EN

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, REHAMED-CENTER Sp. z o.o. informuje, że:

Administratorem danych jest REHAMED-CENTER Sp. z o.o., Tajęcina 66a, 36-002 Tajęcina, REGON 180801460, NIP 813-36-70-910, KRS 0000406933.


 

Dane osobowe, które przetwarzamy to dane niezbędne:

– KANDYDACI DO PRACY: do rekrutacji do pracy na określone stanowisko lub do rekrutacji prowadzonych przez określony czas:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

– PRACOWNICY: do zatrudnienia na określonym stanowisku:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Podanie danych jest niezbędne do zatrudnienia w REHAMED-CENTER Sp. z o.o.

– GOŚCIE: dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne):

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Podanie danych jest niezbędne – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Spółki.

– KLIENCI i KONTRAHENCI: do zawarcia i wykonania umowy oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z REHAMED-CENTER Sp. z o.o. oraz realizacji praw i obowiązków wiążących się ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

– KLIENCI i KONTRAHENCI: niezbędne do windykacji:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu prowadzenia windykacji.

Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia ewentualnej windykacji.

– KONTAKT (e-rejestracja): dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu nawiązania i utrzymania kontaktu, w szczególności w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego.

Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi/informacji.


Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy REHAMED-CENTER Sp. z o.o., w szczególności pracownicy działu do którego się udajesz lub z którym się kontaktujesz, osoby mające dostęp do nagrań monitoringu oraz podmioty świadczące usługi na rzecz REHAMED-CENTER Sp. z o.o., które wymagają dostępu do danych, np. ochrona, firma kadrowa, informatyczna, itp.

Masz prawo do żądania od REHAMED-CENTER Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W razie wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Mariuszem Marć, tel. 537 752 318, e-mail: iod@zuzmak.com.

Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).


WAŻNE!

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania pomiędzy wyrażeniem zgody a jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od sytuacji – do czasu cofnięcia zgody, przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rachunkowych), przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń lub do 1 miesiąca w przypadku nagrań z monitoringu.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.