Publikacje i badania
PL / EN

Publikacje

 1. Glista J., Pop T., Weres ., Czenczek-Lewandowska E., Podgórska-Bednarz J., Rykała J., Leszczak J., Sowa K., Rusek W.: Change in anthropometric parameters of the posture of students of physiotherapy after three years of professional training. BioMed Research International 2014; Vol. 2014, p. 1-9, p-ISSN: 1110-7243. 
 2. Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Badania dotyczące wprowadzenia innowacyjnego algorytmu postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z niedowładem kończyny górnej. W : Pop T. (red.):  Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 219-231, ISBN: 978-83-65441-62-1. 
 3. Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Symetria obciążania kończyn dolnych u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 199-217, ISBN: 978-83-65441-62-1.
 4. Pop T., Baran J., Sołtys N., Hudáková Z., Rusek W.: Ocena skuteczności programu terapeutycznego z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne realizowanego w grupie dzieci autystycznych. W : Pop T. (red.):  Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 174-183, ISBN: 978-83-65441-62-1
 5. Baran J., Pop T., Bryndza A., Rusek W., Adamczyk M.: Wpływ tańca ludowego na wysklepienie stóp. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2016. Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2017, s. 9-25, ISBN: 978-83-65441-62-1.
 6. Rusek W., Pop T., Baran J., Adamczyk M.: Funkcjonalna stymulacja magnetyczna przedramienia jako uzupełnienie fizjoterapii ręki pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu: opis przypadku. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 167-177, ISBN: 978-83-65931-15-3.
 7. Konefał A., Leszczak J., Baran J., Rusek W., Podgórska-Bednarz J., Czenczek-Lewandowska E., Wyszyńska J., Pop T.: Wpływ terapii zajęciowej na aktywność fizyczną osób starszych: doniesienia wstępne. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 55-72, ISBN: 978-83-65931-15-3.
 8. Rusek W., Pop T., Baran J., Adamczyk M., Bożyk O.: Epidemiologia skolioz w Polsce i wybranych krajach: analiza piśmiennictwa. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2017. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, s. 147-166, ISBN: 978-83-65931-15-3.
 9. Pop T., Szymczyk D., Majewska J., Bejer A., Baran J., Bielecki A., Rusek W.: The Assessment of Static Balance in Patients after Total Hip Replacement in the Period of 2-3 Years after Surgery. BioMed Research International. - 2018, 2018, Article ID 3707254, p-ISSN: 1110-7243.
 10. Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Pop T.: The Influence of Body Mass Composition on the Postural Characterization of School-Age Children and Adolescents. BioMed Research International 2018; 2018: Article ID 9459014, p-ISSN: 1110-7243.
 11. Rusek W., Pop T., Adamczyk M., Baran J.: Zrobotyzowane urządzenia w rehabilitacji pacjentki po urazie rdzenia kręgowego. Rehabilitacja w Praktyce 2018; 2: 20-26, p-ISSN: 1895-4146.
 12. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Wpływ rehabilitacji na symetrię obciążania kończyn dolnych u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi – badania pilotażowe. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 9-23, ISBN: 978-83-65931-61-0.
 13. Baran J., Czenczek-Lewandowska E., Weres A., Baran R., Leszczak J., Rusek W., Adamczyk M., Pop T.: Skład masy ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i funkcja oddechowa u młodych do rosłych. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 34-47, ISBN: 978-83-65931-61-0.
 14. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych. Rehabilitacja w Praktyce 2019; 2: 49-53, p-ISSN:
 15. Rusek W., Leszczak J.,  Baran J., Adamczyk M., Weres A., Baran R., Inglot G., Czenczek-Lewandowska E., Porada S., Pop T.: Role of body mass category in the development of faulty postures in school-age children from a rural area in south-eastern Poland: a cross-sectional study. BMJ Open 2019; 9: e030610. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030610.
 16. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych. Rehabilitacja w Praktyce 2019; 2: 55-59.

 17. Baran J., Czenczek-Lewandowska E., Weres A., Baran R., Leszczak J., Rusek W., Adamczyk M., Pop T.: Skład masy ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i funkcja oddechowa u młodych do rosłych. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 34-47.

 18. Adamczyk M., Rusek W., Baran J., Leszczak J., Pop T.: Wpływ rehabilitacji na symetrię obciążania kończyn dolnych u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi – badania pilotażowe. W : Pop T. (red.): Rehabilitacja 2018. Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, s. 9-23.

 19. Baran J., Weres A., Wyszyńska J., Pitucha G., Rusek W., Czenczek-Lewandowska E., Leszczak J., Mazur A.: 60 Minutes Per Day in Moderate to Vigorous Physical Activity as a Natural Health Protector in Young Population. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020.

 20. Rusek W, Adamczyk M, Baran J, Leszczak J and Pop T: Feasibility of using Erigo and Lokomat in rehabilitation for patient in vegetative state: a case report, J Clin Case Rep. 2020, 10: 1318.

 21. Rusek W, Adamczyk M, Baran J, Leszczak J, Inglot G and Pop T:  Serial casting as a method of restoring normal ranges of lower limb movement in patient after damage to the central nervous system: a case report, J Clin Case Rep. 2020, 10: 1329.

 22. Pniak B., Leszczak J., Adamczyk M.,  Matłosz P., Rusek W.: Occupational burnout among active physiotherapists working in clinical hospitals during the Covid-19 pandemic in south-eastern Poland. Work 68 (2021), 285–295.

 23. Rusek W., Baran J., Leszczak J., Adamczyk M., Baran R., Weres A., Inglot G., Czenczek-Lewandowska E., Pop T.: Changes in children's body composition and posture during puberty growth. Children 2021, 8, 288.

 

BADANIA

Prace B+R pt. „Badania dotyczące wprowadzenia innowacyjnego algorytmu postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów z niedowładem kończyny górnej”.

Prace B+R pt. „Badania dotyczące wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań wspierających rehabilitację u pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego”.

Rekomendacja Urzędu Gminy Trzebownisko, z przeprowadzonych w 2016 roku badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania wad postawy.

Realizacja w 2017 roku Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program badań postawy ciała i równowagi statycznej dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Trzebownisko”.

Do pobrania

Jak możemy Ci pomóc?

W jaki sposób mamy się z Tobą skontaktować?

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), przez Rehamed-Center Sp. z o.o.