Rehabilitacja dorosłych
PL / EN
Rehabilitacja dorosłych

Rehabilitacja dorosłych

Rehamed-Center oferuje neurologiczną i ortopedyczną rehabilitację dorosłych. Przywracamy utraconą funkcje poprzez wykonywanie ćwiczeń opartych na metodach neurofizjologicznych, takich jak: PNF, Bobath oraz terapii funkcjonalnej.

Rehabilitacja dorosłych ma na celu przywrócenie sprawności, która została utracona w wyniku choroby, wypadku lub operacji. Wcześnie podjęta terapia powinna zapobiegać powstawaniu i utrwalaniu się zmian patologicznych oraz pozwolić na szybki powrót do zdrowia. Najważniejszy cel to niezależne wykonywanie czynności dnia codziennego, uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym z uwzględnieniem hobby. 

Końcowym etapem rehabilitacji osoby dorosłej powinno być przejście do uprawiania sportu rekreacyjnego, a nawet profesjonalnego. 

Oprócz ćwiczeń indywidualnych rehabilitacja dorosłych wspierana jest przez nowoczesny sprzęt, taki jak Lokomat, Erigo, Armeo.

Pacjenci mają także możliwość skorzystania z pomocy neurologopedy oraz specjalistycznej opieki lekarskiej.

rehabilitacja dorosłych     rehabilitacja rehamed center

 

Rehabilitacja dorosłych w Rehamed-Center prowadzona jest w następujących schorzeniach:

  • Udar mózgu,
  • Zespoły dyskopatyczne,
  • Choroba Parkinsona,
  • Stwardnienie Rozsiane,
  • Polineuropatia,
  • Uraz mózgowo-czaszkowy i rdzenia kręgowego,
  • Uszkodzenie nerwów obwodowych,

oraz

  • przed i po operacji (wymiana stawu kolanowego, stawu biodrowego, operacja kręgosłupa)
  • po wypadkach komunikacyjnych, a także innych, będących konsekwencją uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego.